Czeský Excel

Lokalizace Excelu, klávesnice a myš v Excelu
 

Na úvod

Název dnešního článku napovídá, že to s lokalizací Excelu do češtiny není růžové. Nutno ovšem podotknout, že běžný uživatel nemusí být nijak zvlášť znepokojen. Jednotlivé verze Excelu se samozřejmě malinko liší a k různým výsledkům může vést i ten či onen operační systém a aplikování servisních balíčků. Některé problémy přetrvávají, jiné jsou již opraveny. Cílem tohoto článku je upozornit na nedostatky, na které můžete narazit v Excelu 97 až Excelu XP. Nastíním rovněž některé postupy práce s klávesnicí a myší, které by měly jednou provždy odstranit časté zlozvyky a urychlit práci. Zabrousíme i do typografie. Nutno podotknout, že řada uvedených problémů stále hledá řešení...

Buďme světoví...

Dnešní Excel naštěstí již nepracuje pod systémem MS-DOS, ve kterém je čeština díky vícero existujícím typům kódování malou noční můrou. Starosti tohoto druhu proto můžeme nechat lidem pracujícím například s účetními programy pod DOSem. Naším hlavním problémem tedy zůstává, jak zadávat úkoly z české klávesnice lokalizovanému Excelu postaveném na anglických zvyklostech. Tedy:
 • Být si jistí tím, že rozumíme českým názvům nabídek, funkcí a dialogům.
 • Vědět, jak zadat z klávesnice ten či onen znak.
 • Nebýt omezeni českým prostředím a dokázat předložit výsledky své práce komukoliv.
 • Aplikovat postupy z cizojazyčné, především anglické literatury, diskusních skupin na internetu apod.

 

České zvyklosti

Odmysleme si na chvíli češtinu jako takovou a věnujme se českým zvyklostem.

Čísla obecně

Český zápis čísel, tedy použití čárky coby oddělovače desetinné části a mezery jako oddělovače tisíců (přípustná je namísto mezery i tečka), je rozšířený mimo jiné i na Slovensku, některých severských státech, v Německu, Francii, Rusku a třeba Turecku. Je nám to ovšem málo platné, neboť angličtina (a pak už snad jen dánština) má nadefinovanou tečku jako oddělovač desetinné části a čárku pro tisíce. Bylo by příliš jednoduché říci, dělejte to tak a my si to budeme psát po svém. Nejednou bude muset váš Excel spolupracovat s jinými programy, které od Excelu přijmou jen anglický zápis (typickým příkladem jsou statistické programy). Až ta chvíle nastane, vězte, že pravidla můžete upravit v Místních nastaveních (Start / Nastavení / Ovládací panely / Místní nastavení; popisky se nepatrně liší podle operačního systému). Dodávám, že změny se projeví okamžitě bez nutnosti restartu systému a mají vliv i na již existující formátované buňky.

Místní nastavení pro zápis čísel

Excel XP přišel s novinkou. V nabídce Nástroje / Možnosti / karta Mezinárodní poskytuje možnost nezávislosti na Místních nastaveních. To je jistě chvályhodné, nerozumím ale tomu, proč stejná volba neexistuje pro datum a čas (viz dále).

Nastavení oddělovačů v Excelu XP

Měna

Jak jste si zajisté všimli, formát měny je rovněž součástí nabídky Místních nastavení. A co říkají typografická pravidla? V podstatě jsou povoleny následující druhy zápisu:

 • Cena celkem činí Kč 1150,-. (Desetinné vyjádření.)
 • Cena celkem činí CZK 1150,-. (Desetinné vyjádření, obchodní styk.)
 • Cena celkem činí 1150 Kč. (Celá část.)
 • Cena celkem činí 1150 CZK. (Celá část, obchodní styk.)

Pokud cítíte potřebu respektovat typografická pravidla, měňte formát buňky přímo v Excelu, nespoléhejte na Místní nastavení. Uvědomte si, že Místní nastavení ovlivňují řadu dalších programů, nejen Excel. Mé doporučení je neměnné - pokud nemusíte, nechte vše, jak je. Zaokrouhlování se budeme věnovat v jiném čase.

Vkládání symbolů měny

Symboly měn můžeme potřebovat ve dvou případech, a to při užití v kontextu nebo jako formát buněk, s nimiž dál počítáme.

 1. Symboly měny vkládáme ručně s pomocí zkratkových kláves (viz dále).
 2. Symboly měny vkládáme ručně s využitím ikonek (dolar, euro). Ikona dolaru je přístupná pod menu Nástroje / Vlastní / karta Příkazy / kategorie Vložit, postačí z pravého okna přetáhnout myškou ikonu na panel nástrojů. Ikona pro euro je dostupná v Excelu 2000 a novějším po nainstalování doplňku Nástroje pro měnu Euro. Ikona se poté automaticky zobrazí na panelu Formát. Téma Euro doporučuji prostudovat v nápovědě, neboť jeho podpora se vztahuje i k samotnému systému.
  Euro
 3. Symboly měny vkládáme prostřednictvím Mapy znaků.
 4. Symboly měny vkládáme prostřednictvím formátu buňky (Druh: měna, resp. účetnický).
  Cizí měna

  Poznámka
  Je značným oříškem v Excelu 2000 vkládat symbol libry ručně. Ačkoliv je pro tento znak klávesová zkratka Ctrl+Alt+L, resp. Alt+0163, obdržíte pravděpodobně znak "přeškrtnutého písmene L". Stejného výsledku dosáhnete s pomocí Mapy znaků. Chyba je na půl cesty mezi Excelem a systémem a zpracováním fontu Arial (viz obrázek níže), kdy software podivně šrotuje Arial na Arial CE, přičemž je dosti možné, že v systému máte jediný font s názvem Arial, který je český. Jedna z cest, jak se ke znaku libry dostanete, je tato:

  1. V buňce navolte Formát / Buňky / karta Číslo / Druh: Měna / Symbol: £ Anglicky (Spojené království).
  2. Klepněte na Druh: Vlastní a z okénka Typ zkopírujte pomocí Ctrl+C znak do schránky.
  3. Dialog zavřete kliknutím na Storno a stiskněte Ctrl+V na požadovaném místě vložení symbolu. Podotýkám, že funkce KÓD vrací u tohoto znaku nesmysl (63).

   

  Libra

Pokud myslíte, že postačí v Excelu zaměnit font Arial na Arial CE, zkuste to. V mém případě to nefunguje. Vlastníte-li Excel XP, použijte Vložit / Symbol.

Datum a čas

Datum a čas jsou veličiny, jejichž styl zápisu určuje uživatel rovněž v nabídce Místní nastavení. Zde jsou dva základní zápisy pro datum (krátký a dlouhý), podle nichž Excel přizpůsobuje některé své formáty (Formát / Buňky / Číslo / Datum). Tato skutečnost byla zmíněna již v prvním díle článků. Doporučuji s volbami, které jsou přednastavené, nehýbat, přestože neodpovídají českým typografickým pravidlům. Podle nich platí následující:

 • Za tečkou by měla následovat mezera (27. 2. 2004). Zatímco u dlouhého formátu mezera není na závadu, u krátkého může způsobit v Excelu následující nepředloženost:
  Místní nastavení pro datum
 • "Superkrátký" tvar datumu 14. 5. 04 je považován za nevhodný.
 • Zápis používající lomítka jako oddělovače či apostrofu pro zkracování letopočtů by se rovněž neměl používat.
 • Zápis 1992-94 je správný, zápis 92-94 je chybný.

Podobně jako datum, i formát času v souvislosti s Místními nastaveními má svá úskalí.

 • Formát času má mít správně podobu 18.30 h (půl sedmé) nebo 18.30:15 (18 hodin, 30 minut, 15 sekund), resp. 3:48,16 (3 minuty, 48 sekund, 16 setin sekundy). Pokud si odmyslíme chybějící jednotky času (první zápis), pak je podstatné, že hodiny od minut se oddělují tečkou, minuty od hodin dvojtečkou a setiny sekundy čárkou. (Podotýkám, že do jednotek času patří sekundy, ne vteřiny, což jsou jednotky velikosti úhlu.)

Opět radím nechat typografická pravidla pro zápis datumu a času v Excelu na okraji zájmu. Chcete-li, experimentujte s formátem buňky, ale neměňte Místní nastavení.

Český versus anglický Excel

Naším předmětem zájmu nyní bude: uživatelské prostředí, komponenty, export a import, pravopis, nápověda a překlad funkcí.

Uživatelské prostředí

Jako celek můžeme české prostředí ohodnotit kladně. Neodpustím si ale několik poznámek:

 • Nastavení prostředí se začíná roztahovat - část je v systému (viz Místní nastavení), část se ukrývá pod volbou Nástroje / Možnosti a další se rozvíjí pod menu Nástroje / Vlastní / karta Možnosti.
 • Očividně nikomu z vývojářů nevadí drobná, ale častá připomínka uživatelů, že na panelech nástrojů není běžně zařazena ikonka pro zavření sešitu. (V Excelu zakomponovaná je, ale úpravy prostředí budou předmětem jiného článku.)
 • Některé volby jsou "tajné", tzn. objeví se pod menu pouze se stisknutou klávesou Shift (o její "kouzelné moci" bude řeč dále).
 • Zavedené vědecké pojmy neodpovídají překladu v Excelu (viz nešťastná Analýza dat v Excelu).

Menu v angličtině

S příchodem Office 2000 se objevila volba Start / Programy / Nástroje sady Microsoft Office / Jazykové nastavení sady Microsoft Office a já se zaradoval, neboť často potřebuji konzultovat Excel s anglickými uživateli a musím vědět, co oni vidí ve svém Excelu.

Jazykové nastavení

Radost byla předčasná. Po vyzkoušení jsem vyhodnotil tento nástroj jako nespolehlivý, následně jako nefunkční. Nepomohl ani restart systému, přestože to pomůcka nevyžadovala. Ačkoliv Excel (jako jediný ze sady Office) reagoval na můj požadavek, činil tak zcela náhodně - jednou se spustil v anglické podobě, jindy v české. Neznám příčiny tohoto chování. Funguje pomůcka pouze v návaznosti na MultiLanguage Pack? Skutečně nevím...

Stejně tak nerozumím, jak má fungovat utilitka Language Version z Microsoft Office 2000 Resource Kit.

Když bych to měl shrnout, Excel 2000 "ignoruje" nastavení registrů (HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Office \ 9.0 \ Common \ LanguageResources)

Komponenty

Oněmi komponenty v tuto chvíli rozumějte prvky panelů Formuláře a Ovládací prvky, přičemž ve druhém případě jde o prvky ActiveX. Lidově řečeno, jedná se o tlačítka, rozbalovací seznamy, číselníky atd., kterým také bude věnován samostatný článek. Na tomto místě chci podotknout, že prvky ActiveX vyžadují určitou minimální velikost, která značně přesahuje standardní výšku řádku a jsou-li tyto prvky menší, degradují (v Excelu XP na první pohled) do výšky i šířky (napěchované shluky písmenek).

Ovládací prvky

Prvky ActiveX narozdíl od těch formulářových mají výchozí popisky anglické a Excel 2000 leckdy vzdává češtinu.

ActiveX

Neznám přesný zdroj tohoto chování, které ukazuje na chybnou knihovnu DLL, na druhou stranu, mutací totoho "ěň" problému je spousty a jak ukazuje další obrázek, není to jen otázka prvků ActiveX.

Diakritika

Lokalizace Excelu je často hraná a dialog "středoevropský" sejmutý z editoru VBA ve mně vzbuzuje nedůvěru ve správné zacházení s fonty.

Skript

Export a import

Už jste měli možnost poznat můj zdravě nedůvěřivý postoj k Excelu, tak tedy:

 • Export může způsobovat problémy a některé typy souborů pro export jsou spíše "reklamní", než funkční. V první řadě si vždy ověřte způsob, kterým jsou vaše data po exportu očekávána (způsob zápisu textu, podpora češtiny, typ desetinného oddělovače, způsob oddělování dat, ...). Standardy leckdy nejsou dány a Excel rád k tomu navíc přidává své odnože.
 • Dialogy pro export jsou více matoucí (až zcestné) než užitečné.
  Export
 • Speciálním případem je export do formátu DBF. Článek na toto téma najdete na webových stránkách Officíra.
 • Import obecně by neměl činit žádné potíže, Excel si poradí i s různým typem kódování češtiny.
 • Import HTML nebude nikdy bezchybný, ať už použijete schránku nebo přímé otevření. Uvidíme po čase, jak se uplatní přechod k XML u Office 2003.

Pravopis

Excel disponuje nástrojem pro kontrolu českého pravopisu (říkejme spíše překlepů). Najdete jej pod menu Nástroje / Pravopis. Daleko důležitější je volba Automatické opravy, rovněž z menu Nástroje. Vřele doporučuji zrušit zaškrtnutí Velká písmena na začátku vět, které může být obtěžující při časté snaze zkracovat v buňkách dlouhé popisky.

V Excelu 97 se objevila jeden nepravost, kdy bylo automaticky nahrazováno písmeno "n" za "a". Na vině bylo pravě uvedení tohoto chování v Automatických opravách. Prostě a jednoduše, pokud se to děje, odstraňte tuto volbu podle obrázku níže.

Automatické opravy

Nápověda

Obecně je nápověda dobrým zdrojem informací, ale...

 • Pomocníka Office (Sponku) jsem pohřbil s příchodem Office 2000 coby otravného společníka (dámy prominou). Doporučuji nevolit jej už při samotné instalaci Office, protože nabídka Nápověda / Skrýt pomocníka Office není vždy účinná a pomocník vyskakuje, i když nemá.
 • Překlad samotný je vcelku dobrý, někdy je ale bezhlavě opisována nápověda anglická, přestože syntaxe pro český Excel je jiná (viz oddělovač parametrů funkcí na některých místech nápovědy Excelu 2000).
 • Způsob vytlačení okna aplikace oknem nápovědy je nevhodný a pro stále početné hordy kancelářských patnáctipalcových monitorů dokonce "zžidlevstáníhodný".

Překlad funkcí

Stručně řečeno, běžné funkce jsou přeloženy do češtiny. Mezi zajímavosti patří skutečnost, že Excel pochopí i náš úmysl použít danou počeštěnou funkci, ačkoliv má špatnou diakritiku (například funkce ZPRÁVA bude vyhodnocena jako ZPRAVA). Abychom ale byli světoví, je zapotřebí umět využít bohaté zásobárny řešených příkladů na internetu a tam nám počeštěné funkce nikdo nenabídne. Stejně tak my bychom měli být schopni nabídnout naše řešení světu.

Anglicko-český a česko-anglický překladatel funkcí

V příloze naleznete dvě pomůcky - automatického překladatele a "papírový" slovník.

Překladatel funkcí
Převodník funkcí

Český Excel s anglickými funkcemi

Otevřete-li sešit od svého zahraničního kolegy, Excel automaticky přepíše názvy funkcí českými verzemi, pokud existují. Představte si ale situaci, kdy v českém Excelu máte naučit funkce cizince. Je možné používat český Excel a anglické názvy funkcí? Ano, je to možné, jen málo publikované. O překlady se v Excelu starají tzv. lexikony (nejde o nic jiného než knihvny DLL). Jdeme na to.

 • Excel XP: Je třeba zaměnit soubor "Xllex.dll" anglickou verzí ("Xllex.eng"). Oba soubory jsem nalezl v C:\Program Files\Microsoft Office XP\Office10\1029. První ze souborů si uložte stranou a druhý soubor přejmenujte na "Xllex.dll". Anglickou verzi najdete v příloze.
 • Excel 2000: Je třeba zaměnit soubor "Xl9lex.dll" anglickou verzí. V mém případě se soubor nachází v C:\Program Files\Microsoft Office 2000\Office\1029. Anglickou verzi bohužel nevlastním. Mám ovšem krátkodobě vyzkoušeno, že lze použít lexikon původně pro XP (postačí překopírování a přejmenování).
 • Excel 97: Je třeba zaměnit soubor "Xl8405.dll" (Windows 95), resp. "Xl8805.dll" (Windows 98 a novější) anglickou verzí. V mém případě se soubor nachází v C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office. Anglickou verzi najdete v příloze.

Poznámka: Záměnou lexikonů se nevzdáváte českého prostředí, dokonce ani rychlé české nápovědy k parametrům funkcí. Přistupujete pouze na anglickou punktuaci (parametry funkcí musí být odděleny čárkou, nikoliv středníkem - viz dále). V diskusním fóru na tento tip byly smíšené reakce, nejvíce uživatelům vadilo, že jim firemní správce sítě nedovolí zasáhnout do instalačního adresáře Office. Naskýtá se ještě jedno řešení směřující k VBA, ale o něm někdy jindy.

Komentář k VBA

Doposud jsem nekomentoval prostředí (editor) a nápovědu VBA z pohledu českého programátora. Jednou větou, vše je od A do Z prosáklé angličtinou - samotný objektový model, editor i nápověda. Vývoj však nebyl tak jednoznačný. Office 97 obsahovali české prostředí a napůl přeloženou nápovědu. Od verze 2000 se už evidentně nikomu nechce investovat ani do české nápovědy. Mladým programátorům je to jedno, starší si zvykli a ti ostatní to vzdali...

Viditelné rozdíly

Bez dalších řečí přistupme k podstatným rozdílům lokalizovaného a anglického Excelu:

 1. Místo tečky (AN) se jako desetinný oddělovač používá čárka (CZ).
 2. Místo čárky (AN) se ve funkcích listu jako oddělovač parametrů používá středník (CZ).
 3. Místo čárky (AN) se jako oddělovač tisíců používá mezera (CZ).
 4. Místo čárky (AN) se jako oddělovač prvků matice používá středník (CZ).
 5. Místo středníku (AN) se jako oddělovače řádků matice používá svislice (CZ).
 6. Místo logické hodnoty TRUE a FALSE se vypisuje navenek(!) PRAVDA, NEPRAVDA (CZ)

Ale!

 1. Editor VBA pracuje s anglickými názvy vestavěných funkcí.
 2. Editor VBA pracuje s anglicky definovanými oddělovači (tečka, čárka, středník).
 3. Editor VBA pracuje s anglickými názvy vestavěných panelů nástrojů a nabídek.
 4. Editor VBA pracuje pouze s anglickými názvy logických hodnot (TRUE a FALSE).

Kudy na české klávesnici kam

Znaky

Český Excel ve své dobrotě vyžaduje někdy hodně nepřístupné znaky. Za absolutní extrém považuji vkládání svislice. Ale leckdy potrápí i jiné znaky. Proto prosím, přijměte pomůcku v podobě tabulky, která se snaží ukázat, jak se k nejpoužívanějším znakům dostat co možná nejrychleji. Tabulka je předurčena pro tisk. Já osobně ji mám přilepenou k bočnímu rámečku monitoru. Výběr lepidla ponechám na vás :-) Poznamenávám, že se jedná o postupy, které nevyžadují přepnutí klávesnice na anglickou (zpravidla levý Alt+Shift, viz. Start / Nastavení / Ovládací panely / Klávesnice / karta Jazyk).

Tip: Nejste-li až tolik zvyklí používat pro zkratky levou ruku, zkuste kombinaci pravého Alt a písmene.

Jiné cesty k symbolům

Chvíli trvalo, než programátorům došlo, že by bylo vhodné zařadit nabídku vložení symbolu i do Excelu. Najdete ji v Excelu XP pod Vložit / Symbol. Jinak nezbývá, než použít tzv. Mapu znaků (běžně Programy / Příslušenství / Systémové nástroje / Mapa znaků. Nepřímá ceste vede také přes MS Word.

Aby to nebylo tak jednoduché...

"Ne náhodou se pár chytrých hlav dalo dohromady" a vzešel z toho standard označovaný jako Unicode. V podstatě toto označení nese takový font písma, jehož sada znaků je rozšířena, aby pokryla většinu jazykových variant a symbolů. Co to znamená? Zatímco klasické fonty obsahovali maximálně 255 znaků, v sadách Unicode jdou počty znaků do desítek tisíců a záleží na softwaru, jak naloží s takovou sadou. Tak se můžete na jednom počítači setkat s fontem Arial, Arial CE i Arial Unicode MS (volitelně se instaluje spolu s Office 2000 a novějšími coby univerzální písmo "arialuni.ttf"). Podstatná maličkost - tento font má bezmála 20 MB. Další skutečností je, že na znaky standardu Unicode se odkazuje v šestnáctkové soustavě. Ale vzhledem k tomu, že se mi toto nedaří, cituji nápovědu Excelu XP:

Možnosti sady Unicode
Jestliže znáte kód požadovaného znaku sady Unicode, není nutné otevírat dialogové okno Symbol. Do dokumentu zadejte šestnáctkový kód znaku sady Unicode a potom stiskněte kombinaci kláves ALT+X. Jestliže chcete místo znaku, který je již v dokumentu zadán, zobrazit šestnáctkový kód sady Unicode pro tento znak, nastavte kurzor bezprostředně za tento znak a stiskněte kombinaci kláves ALT+X.
Jestliže chcete zobrazit kód znaku na základě místní znakové stránky, zadejte před daný znak písmeno x, umístěte kurzor za daný znak a stiskněte kombinaci kláves ALT+X. Tento proces bude funkční pouze v případě, že je znak zastoupen v místní znakové stránce. Šestnáctkovou hodnotu z místní znakové stránky je možné převést na znak. Před šestnáctkovou hodnotu zadejte písmeno x, bezprostředně za hodnotu umístěte kurzor a stiskněte klávesy ALT+X.

Unicode

Indexování a vzorce

Fonty sami o sobě nejsou všemocné. Často potřebujeme uvést symbol s indexem či matematický vzorec. Indexování samo o sobě je příšernou záležitostí, ačkoliv existuje mírně povzbudivá utilitka z doplňku PUP Johna Walkenbacha (www.j-walk.com). Nic to ale nemění na tom, že je například nemožné umístit pod sebe současně horní a dolní index. V tu chvíli musíme přistoupit na vložení externího objektu. Nejdostupnější volbou je vložení objektu Microsoft Equation (Vložit / Objekt / karta Vytvořit nový / Microsoft Equation 3.0). Pokud volbu nevidíte, je nutné tuto pomůcku doinstalovat z CD Office 2000. Po vložení objektu se otevře okno a přidružené menu této pomůcky, ve kterém editujete vzorec. Jednoduchým klepnutím mimo okno se vrátíte do nabídky Excelu, dvojím poklepáním na objekt jej znovu můžete upravovat.

Microsoft Equation

Kouzelný Shift

Věděli jste tohle?

 • Pokud stisknete v Excelu klávesu Shift a kliknete na Soubor, najdete v menu volbu Zavřít vše.
 • Pokud stisknete v Excelu klávesu Shift a kliknete na Úpravy, najdete v menu volby Kopírovat obrázek... a Vložit obrázek. Pohrajte si s touto volbou, stojí za to!
 • Pokud stisknete v Excelu klávesu Shift a kliknete například na ikony pro otevření sešitu, náhled tisku a jiné, ikonky a makra s nimi spojená se promění na funkce k nim "párové" (otevírání/ukládání; náhled/tisk; zarovnání vlevo/zarovnání vpravo; zarovnání na střed/sloučení buněk se zarovnáním na střed; podtržení/dvojité podtržení; vložit formát/vložit hodnoty; vyjímání/vkládání buněk, řádků a sloupců; řazení vzestupně/řazení sestupně; ...). Takto můžete redukovat počet ikon na panelech až o třetinu! Slovo párové neberte doslova. Například k ikonce otevírání souboru by mělo být v páru zavírání a ne ukládání. Rovněž bych očekával pár sloučení-rozdělení oblasti buněk. Zmíněné ikonky takto bohužel nefungují. Stejně tak ne každá ikonka má svou "sestřičku" v podobě páru. Opět ale zabíháme do problematiky úprav a prostředí, které bude zpracováno samostatně.
 • Pokud stisknete v listu Excelu klávesu Shift a táhnete buňku za okraj do již vyplněné oblasti, buňka bude vložena na pozici, kterou vám ukazuje "standardní háčko" a původní buňky se posunou.

Klávesové zkratky v Excelu

V příloze najdete klávesové zkratky a komentář. Výčet má svůj původ v samotné nápovědě Excelu 2000. Řada zkratek je bohužel nefunkčních nebo má v lokalizovaném Excelu jinou podobu. Je trochu smutné, že autoři publikací o Excelu často od sebe nebo z anglických zdrojů kopírují něco, co sami nevyzkoušeli. Pokud dojdete k něčemu takovému z mých podkladů, prosím, klepněte mě.
Klávesové zkratky

Konec zlozvykům

Následující výběr otázek a odpovědí by vám měl pomoci uvědomit si správné postupy.

Jak získám co nejsnadněji rejstřík pojmenovaných oblastí?
Přesuňte se na buňku, kterou bude seznam začínat, následně stiskněte F3 a zvolte Vložit seznam.

Rád bych zkopíroval již vloženou hodnotu do přilehlé oblasti.
Vyberte oblast, v jejímž levém horním rohu bude zdrojová buňka a stiskněte Ctrl+D a Ctrl+R.

A co když onu hodnotu teprve vkládám do oblasti?
Vyberte oblast, zadejte hodnotu a stiskněte Ctrl+Enter.

Zdá se mi, že pořád nějak kostrbatě vkládám funkce do buňky, navíc dělám chyby.
Zkuste Shift+F3 přímo z buňky a používejte Okno vzorce s nápovědou. Nemějte zbytečný pocit amatérismu, vyhnete se zbytečným překlepům.

Při zadávání vzorce podmíněného formátování nebo při tvorbě vzorce u ověření nemůžu používat šipky pro přesun kurzoru.
Přepněte se do editačního modu klávesou F2. Pak už vás nebude obtěžovat přílišná aktivita Excelu.

Nepřepočítávají se mi vlastní funkce v listu Excelu. Zkontroloval jsem nastavení Nástroje / Možnosti / karta Výpočty - Přepočet, ale problém trvá. Co s tím?
O příčinách bychom se mohli dlouze bavit. Je vícero zkratkových kláves pro přepočítání listu, ta na žebříčku síly nejvýše je Ctrl+Alt+F9 (lépe je ošetřit situaci programově pomocí vlastností .Calculation a .Volatile objektu Application).

Jak se pohybovat v oblasti, do které chci zadat data, abych nemusel věčně z posledního řádku jednoho sloupce ručně přeskakovat na první řádek sloupce vedlejšího?
Nenapadlo vás někdy zkusit oblast vybrat předem? Po stisku klávesy Enter v posledním řádku sloupce Excel automaticky přejde na první řádek dalšího sloupce.

Potřebuji vybírat rozsáhlé oblasti, ale při tažení myší často ulítnu a pak musím začít znovu.
Přesně pro vás je klávesa F8. Vyberte rohovou buňku, stiskněte F8, najděte a klikněte na druhou diagonální rohovou buňku (bez tažení) a opět stiskněte F8 pro vypnutí výběrového modu. Další plus pro tento tip je možnost opravy u druhé rohové buňky...

Jak zjistím, případně přejdu na poslední použitou buňku na listu?
Krátce: Ctrl+End. Dlouze: Nekamenujte mě, až Excel vybere buňku, kterou jste "nikdy" nenavštívili. Rada: Nedotýkejte se buněk na zem spadlých. Jak? Stiskem Ctrl+šipka.

Trochu experimentuji s grafickými objekty na listu a chci je mazat všechny naráz.
Vyberte jeden z nich, stiskněte Ctrl+Shift+mezerník a Del.

Potřebuji vytvořit dvě verze listu, jednu s komentáři, druhou bez. Jak postupovat?
Zpracujte nejdříve tu s komentáři, list zkopírujte, stiskněte Ctrl+Shift+O (óčko), dále pravé tlačítko myši a vyberte volbu odstranění komentářů.

Jak se rychle přesunu napříč monitorem? Jde to nějak šikovně a ne pomocí šipek a posuvníku?
Alt+PgUp, resp. Alt+PgDown.

Lze se přepínat mezi otevřenými sešity jinak než s pomocí myšky?
Ano, použijte Ctrl+Tab, resp. Ctrl+Shift+Tab.

Existuje zkratková klávesa pro opakování akce?
Protipólem Ctrl+Z (Zpět, Undo) je Ctrl+Y (Opakovat, Redo), resp. klávesa F4.

Myškujeme...

Klasické myši, ačkoliv se jí krátí čas, nevěnuje řada uživatelů dostatečnou pozornost. Přitom je obrovská škoda, když vidím, jak doslova ignorují pravé tlačítko. Věřte, že programátoři právě toto tlačítko bohatě zásobují funkcemi hodnými "rychlé roty". Proto, až se budete příště nacházet s kurzorem v buňce nebo aktivujte objekt v Excelu, zkuste pravé tlačítko myši... Extra uplatnění mají obě tlačítka myši (včetně zapojení kláves Ctrl a Shift) při vytváření řad tažením za úchytný bod.

Tip: Vzhledem k tomu, že většina akcí je spojena až se zdvihem tlačítka myši a nikoliv s jeho stiskem, můžete toho využít ve chvíli, kdy se spletete. Až příště omylem kliknete například na tlačítko dialogu, neuvolňujte stisk myši a za stálého držení "ujeďte z místa činu" pryč.

Bonusy

Obohatit můžete své zdroje pro vytváření řad. Nabízím několik nejčastějších posloupností písmen.
Abecedy

Jak víte, znaky lze vkládat s pomocí levé klávesy Alt a příslušného pořadového čísla znaku na numerické části klávesnice (tři cifry, včetně úvodních nul). Pro fonty Arial, Symbol, Webdings a Wingdings máte připraveny komplexní tabulky. Dodávám, že znaky s pořadovámi čísly 001-031 jsou netisknutelné a jsou vyhrazeny mimo jiné pro tabelátor, ukončení řádku, stránky apod. Sada tak "uživatelsky" začíná na pozici 032, což je pořadové číslo mezery. Chcete-li se na dané téma dozvědět více, hledejte pojem ANSI (resp. ASCII) a věnujte pozornost zmíněné pomůcce Mapa znaků. Funkce Excelu KÓD a ZNAK byste již měli znát.

Alt+...

Zpět     Další

Literatura a odkazy

Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie, Computer Press, 2000
 

 


Autorem stránek je Ing. Petr Pecháček a zdrojem je opět počítačový měsíčník Chip